Obiective

Obiective şi activităţi ale Asociaţiei Presei Agricole din România

Redăm mai jos câteva dintre obiectivele pe care ni le-am asumat, parte din ele cuprinse în Statutul Asociaţiei Presei Agricole din România.

A.P.A.R. are următoarele scopuri principale:
• Promovarea şi susţinerea intereselor socio-profesionale ale membrilor săi în relaţiile cu organele de stat, diverse instituţii,
precum şi cu alte organizaţii.
• Schimburi de informaţii şi experienţă între membrii săi precum şi cu jurnalişti din ţară şi din străinătate.
• Promovarea şi valorificarea cunoştinţelor jurnaliştilor în domeniul presei agricole din România.
• Organizarea de cursuri de specializare şi informare, de simpozioane şi conferinţe de specialitate.
• Susţinerea “Şcolii  de jurnalism” în formarea noilor jurnalişti de specialitate.
• Colaborarea activă cu alte organizaţii de profil.
• Iniţierea, sprijinirea şi organizarea activităţilor profesionale ştiinţifice şi culturale.
• Elaborarea de programe şi materiale de informare şi educare a publicului şi de formare a opiniei publice.
• Asociaţia Presei Agricole din România susţine interesele profesionale ale tinerilor specialişti în jurnalism
în raport cu Ministerul Agriculturii şi alte instituţii ale Statului român, implicate în exercitarea profesiei de jurnalist.

A.P.A.R. îşi propune următoarele obiective principale:
• Sprijinirea jurnaliştilor de presă agricolă din România.
• Cooperarea cu alte organizaţii, fundaţii, instituţii, pentru asigurarea şi realizarea scopurilor asociaţiei.
• Strângerea de fonduri şi obţinerea de sponsorizări, pentru susţinerea materială a scopurilor asociaţiei.
• Cultivarea legăturilor cu alte organizaţii similare şi întărirea şcolii de jurnalism în România.
• Realizarea, editarea şi difuzarea de ziare, reviste, editoriale, cărţi, alte publicaţii periodice, pliante, afişe, broşuri.
• Organizarea de evenimente ştiinţifice de specialitate.
• Susţinerea de cursuri şi activităţi de formare profesională.
• Asociaţia poate realiza inclusiv proiecte cu “valoare de recomandare” pentru instituţii europene/internaţionale,
capabile/obligate să reacţioneze, în anumite situaţii (ce ţin, de exemplu, de domeniul abordat sau chiar de
zona libertăţii de exprimare, de cea a deontologiei profesionale).
• Să iniţieze, să promoveze şi/sau să participe la elaborarea unor propuneri legislative privitoare atât la
domeniul abordat, cât şi la exercitarea profesiei de jurnalist.
• Realizarea de evenimente, acordarea de premii, distincţii şi titluri, recunoaşterea şi încurajarea performanţei.
• Afirmarea profesiei de jurnalist specializat pe domeniul agricol, atât în rândul breslei jurnaliştilor,
cât şi în lumea afaceriştilor din domeniu, a legislativului şi, în general, în conştiinţa publică.
• Obţinerea unor facilităţi pentru jurnaliştii de profil, legate de accesul la informaţie,
dar şi în cazul activităţilor civice şi de relaxare.
• Realizarea unor fluxuri informaţionale (intranet/internet), deschise membrilor asociaţiei,
consiliere şi susţinere în activitatea profesională a membrilor.